Thành phần : Propylene Glycol

Propylene glycol là một loại cồn hữu cơ thường được sử dụng như một tác nhân điều hòa da. Nó có liên quan đến viêm da tiếp xúc kích thích và dị ứng cũng như nổi mề đay ở người; Những tình trạng dị ứng nhạy cảm này có thể được biểu hiện ở nồng độ propylene glycol thấp tới 2%.

Thông tin cơ bản về thành phần "Propylene Glycol" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Propylene Glycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Propylene Glycol"