Thành phần : 1 2-Hexanediol

Pentylene Glycol, 1,2-Hexanediol and Caprylyl Glycol là các chất có khả năng hoà tan trong nước, thường được sử dụng trong mỹ phẩm với vai trò như dung môi, chất làm mềm, chất dưỡng da. CIR đánh giá đây là thành phần an toàn được sử dụng trong mỹ phẩm mà không gây ra tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến gen và không kích ứng hay dị ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "1 2-Hexanediol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "1 2-Hexanediol"