Thành phần : Stearic Acid

Stearic Acid là axit béo có tự nhiên trong một số loại thực phẩm. Thành phần này đóng vai trò là chất làm sạch bề mặt, chất nhũ hóa bề mặt. Các axit béo này không gây kích ứng mắt, ở nồng độ lên đến 13% không phải là chất gây kích ứng chính hoặc tích lũy, cũng không phải chất gây mẫn cảm. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng những thành phần này an toàn để sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Stearic Acid" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Stearic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Stearic Acid"