Thành phần : Sodium Citrate

Sodium Citrate là một loại muối có nguồn gốc từ citric acid, thường được tạo ra bằng cách kết hợp butyl hoặc ethyl alcohol với citric acid, hay được gọi là ester hữu cơ của citric acid. Trong mỹ phẩm, muối của citric acid (Sodium Citrate) được sử dụng để giúp bảo quản mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, điều chỉnh cân bằng axit

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Citrate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sodium Citrate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Citrate"