Thành phần : Trisodium Ethylenediamine Disuccinate

Trisodium Ethylenediamine Disuccinate là một hợp chất được dùng để giữ nước và chelating (hiểu đơn giản là trung hòa các ion khoáng trong công thức). Điểm đặc biệt của Trisodium Ethylenediamine Disuccinate là nó có tác dụng với các ion khoáng khó trung hòa như đồng (Cu-copper) và sắt (Fe-iron) hơn là các ion khoáng của canxi (Ca-calcium) và magie (Mg-magnesium). Theo EWG thì thành phần này có độ lành tính khá cao, khả năng kích ứng da, hoặc ảnh hưởng đến nội tiết và sinh sản đều được xếp vào mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Trisodium Ethylenediamine Disuccinate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Trisodium Ethylenediamine Disuccinate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Trisodium Ethylenediamine Disuccinate"