Thành phần : Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

Thành phần này là một polyme của axit acrylic và các hóa chất liên quan. Có công dụng là chất làm tăng độ nhớt, chất hấp thụ, chất kết dính hoặc được dùng để làm móng nhân tạo, chất ổn định nhũ tương và chất cố định tóc. EWG đánh giá rằng khả năng gây ung thư, gây kích ứng da, phơi nhiễm hoặc gây độc cho cơ thể đều ở mức nguy cơ thấp và không có hạn chế sử dụng trong mỹ phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Acrylates C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer"