Thành phần : Hydrolyzed Hyaluronic Acid

Hydrolyzed Hyaluronic Acid là Hyaluronic Acid thủy phân (Nano HA), thành phần này có trọng lượng phân tử rất nhỏ nên đây chính là một chất giữ ẩm rất tốt và rất phổ biến hiện nay. Hydrolyzed Hyaluronic Acid dễ hấp thụ vào da hơn mà vẫn giữ được các tính chất có lợi của Hyaluronic Acid. Theo EWG thì khả năng kích ứng của chất này là rất thấp, và không có khả năng ảnh hưởng đến sinh sản và thân thiện với nhiều loại da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrolyzed Hyaluronic Acid" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydrolyzed Hyaluronic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrolyzed Hyaluronic Acid"