Thành phần : Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine