Thành phần : Beta-Glucan

Beta glucan là polysaccharide – một chuỗi các phân tử glucose được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như yến mạch, lúa mạch, nấm, và men. Tác dụng chính của chất này là làm dịu, chống oxy hóa và củng cố lượng nước trong da. Tổ chức EWG và hội đồng CIR đều đánh giá thành phần này an toàn với da và khả năng kích ứng da là rất thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "Beta-Glucan" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Beta-Glucan" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Beta-Glucan"