Thành phần : Tromethamine

Tromethamine là một thành phần trợ giúp giúp thiết trung hòa pH của sản phẩm ở mức phù hợp. Nó có độ pH kiềm và có thể trung hòa các thành phần có tính axit. Chất này có nguồn gốc từ silica (cát là silica). Ngoài ra đây cũng là chất tạo độ trượt cho sản phẩm và là chất dưỡng ẩm. EWG đánh giá thành phần này an toàn cho da, tuy nhiên trong một số trường hợp thì thành phần này vẫn bị hạn chế.

Thông tin cơ bản về thành phần "Tromethamine" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Tromethamine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Tromethamine"