Thành phần : Sodium Cocoyl Glycinate

Sodium Cocoyl Glycinate là một chất đóng vai trò làm sạch da một cách dịu nhẹ và không khiến da bị khô căng. Ngoài ra thành phần này cũng đóng vai trò như một chất tạo bọn mịn có nguồn gốc tự nhiên. Hội đồng CIR đã kết luận rằng chất này là một trong số 115 axit amin alkyl amit an toàn trong thực tế sử dụng và nồng độ hiện tại trong mỹ phẩm, khi được điều chế để không gây kích ứng… EWG cũng đánh giá thành phần này an toàn, khả năng kích ứng da ở mức rất thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Cocoyl Glycinate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sodium Cocoyl Glycinate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Cocoyl Glycinate"