Thành phần : PEG-4

PEG-4 là một hỗn hợp phức hợp của một glycol với một axit béo và glucose có nhiều chức năng: dưỡng ẩm, chất làm sạch bề mặt, hoặc chất nhũ hoá. CIR đánh giá đây là một thành phần an toàn cho da khi sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-4" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-4" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-4"