Thành phần : PEG-4 Laurate

PEG-4 Laurate là một este polyetylen glycol của axit lauric. Thành phần Polyethylene Glycol (PEG) Dilaurate và PEG Laurate được sản xuất từ axit lauric, một loại axit béo tự nhiên có trong dầu dừa. Các thành phần PEG Dilaurate và PEG Laurate được sản xuất bằng cách cho axit lauric phản ứng với một số đơn vị ethylene oxide cụ thể. Số đơn vị trung bình của ethylene oxide được biểu thị bằng số trong tên thành phần. Các thành phần PEG Dilaurate và PEG Laurate giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa. Chúng cũng làm sạch da và tóc bằng cách giúp nước trộn với dầu và bụi bẩn để chúng có thể được rửa sạch. Đánh giá An toàn CIR: Trong các nghiên cứu cho ăn ngắn hạn, thành phần PEG Laurate gây kích ứng đường tiêu hóa, nhưng không gây hoại tử. Trong các nghiên cứu độc tính mãn tính qua đường miệng, có một số bằng chứng về tổn thương gan và tăng sản ở một số mô. Dựa trên dữ liệu về các thành phần PEG Dilaurate và PEG Laurate, dựa trên dữ liệu có sẵn về các thành phần cấu thành và dựa trên dữ liệu có sẵn về các este axit béo PEG tương tự, người ta đã kết luận rằng các thành phần này an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân sản phẩm ở nồng độ lên đến 25%.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-4 Laurate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-4 Laurate"