Thành phần : Menthyl Lactate

Menthyl lactate là một este của tinh dầu bạc hà và axit lactic, thành phần có công dụng như một chất tạo cảm giác mát trên da, hoặc được dùng như chất tạo mùi cho sản phẩm. So với tinh dầu bạc hà thì Menthyl Lactate sẽ ít gây kích ứng. Chất dẫn xuất menthol này ít nhạy cảm hơn tinh dầu bạc hà, EWG đánh giá khả năng gây kích ứng của thành phần này ở mức thấp nhất, khả năng gây độc hoặc ung thư là rất nhỏ.

Thông tin cơ bản về thành phần "Menthyl Lactate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Menthyl Lactate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Menthyl Lactate"