Thành phần : Glycol Stearate

Glycol Stearate là ethylene glycol và axit stearic, một axit béo xuất hiện tự nhiên, là chất rắn dạng sáp màu trắng đến màu kem. Công dụng là chất làm mềm, chất nhũ hóa, chất làm mờ, chất hoạt động bề mặt. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng Glycol Stearate là an toàn làm thành phần mỹ phẩm trong thực tiễn sử dụng và nồng độ hiện tại. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycol Stearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycol Stearate"