Thành phần : Betaine Salicylate

Betaine Salicylate là một sản phẩm được hình thành bởi phản ứng của betaine với axit salicylic. Đây là sự kết hợp của chất tẩy tế bào chết nổi tiếng, axit salicylic và chất dưỡng ẩm nhẹ nhàng, betaine. Nó được coi là một chất tẩy tế bào chết nhẹ và dưỡng ẩm tự nhiên, chất làm mịn da. Bạn thường tìm sản phẩm này trong các sản phẩm của K-Beauty. Một số nghiên cứu cho thấy rằng là betaine salicylate dịu nhẹ gấp đôi so với axit salicylic, tức là sản phẩm 4% betaine salicylate tương tự như sản phẩm 2% axit salicylic. Hội đồng chuyên gia CIR kết luận rằng Benzyl Salicylate là an toàn trong mỹ phẩm trong thực tiễn sử dụng và nồng độ hiện tại được mô tả trong đánh giá an toàn này khi được xây dựng để không gây kích ứng và không nhạy cảm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Betaine Salicylate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Betaine Salicylate"