Thành phần : Ascorbyl Glucoside

Ascorbyl Glucoside là một sản phẩm thu được từ sự ngưng tụ axit ascorbic với glucose. Đây là một dạng dẫn xuất của vitamin C kết hợp với glucose, đây cũng là một dạng dẫn xuất khá ổn định. Thành phần này có chức năng chống oxy và kết hợp rất hiệu quả với các chất dưỡng da, giúp da sáng và khỏe mạnh. Khi kết hợp với sản phẩm chống nắng nắng vào bạn ngày sẽ ra tăng khả năng chống oxy hóa. EWG đánh giá thành phần này an toàn cho da, khả năng kích ứng ở mức thấp nhất và cũng không phải là chất gây độc cho da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ascorbyl Glucoside" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ascorbyl Glucoside" :

Các sản phẩm nên sử dụng kết hợp cùng thành phần "Ascorbyl Glucoside"

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ascorbyl Glucoside"