Thành phần : Steareth-20

Steareth-20 là một vật liệu rắn dạng sáp giúp dầu và nước trộn lẫn với nhau, hay còn gọi là chất nhũ hóa. Nó có nguồn gốc từ cồn béo gọi là cồn stearyl bằng cách etoxyl hóa nó và do đó làm cho phân tử dễ hòa tan trong nước hơn. Kết quả cuối cùng là một chất nhũ hóa chủ yếu ưa nước, còn được gọi là chất hòa tan có thể giúp hòa tan một lượng nhỏ các thành phần ưa dầu vào các sản phẩm gốc nước. Hoặc nó có thể được kết hợp với các chất nhũ hóa ưa dầu hơn (chẳng hạn như chị em của nó, Steareth-2) để tạo ra các nhũ tương ổn định. Đây là là một loại polymer tổng hợp bao gồm PEG (polyethylene glycol) và rượu stearyl. Do có PEG, thành phần này có thể chứa các tạp chất sản xuất có khả năng gây độc hại như 1,4-dioxane. Đánh giá an toàn CIR: Trong thử nghiệm cận mãn tính, Steareth-20 không độc khi dùng ngoài da ở nồng độ 4%. Steareth -20 trong nước không phải là chất gây kích ứng chính cũng như chất gây mẫn cảm cho da người. Steareth-20 không phải là quang độc. Một lượng nhỏ 1,4-dioxane, sản phẩm phụ của quá trình ethoxyl hóa, có thể được tìm thấy trong thành phần Steareth.

Thông tin cơ bản về thành phần "Steareth-20" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Steareth-20"