Thành phần : Sorbitan Sesquioleate

Sorbitan Sesquioleate là chất rắn màu trắng đến nâu vàng, là một chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa dựa trên sorbitol và axit oleic biến đổi. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng thành phần này an toàn như một thành phần mỹ phẩm trong các điều kiện nồng độ và sử dụng hiện tại.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sorbitan Sesquioleate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sorbitan Sesquioleate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sorbitan Sesquioleate"