Thành phần : Polymethylsilsesquioxane

Polymethylsilsesquioxane là một polymer được hình thành bởi quá trình thủy phân và ngưng tụ của Methyltrimethoxysilane (một loại silicone). Thành phần này có trong mỹ phẩm với chức năng là giữ ẩm và hạn chế tình trạng mất nước trên da. Ngoài ra chúng cũng tạo kết cấu cho sản phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polymethylsilsesquioxane" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Polymethylsilsesquioxane" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polymethylsilsesquioxane"