Thành phần : Glyceryl Polyacrylate

Glyceryl Polyacrylate thuộc nhóm monoeste glyceryl, là một ester của glycerin và axit polyacrylic. Thành phần này hoạt động trong mỹ phẩm như một chất tạo màng. Độ an toàn của 43 monoeste glyceryl đã được xem xét trong một báo cáo (trong đó cóGlyceryl Polyacrylate) vì những thành phần này có cấu trúc tương tự. Các monoeste glyceryl không pha loãng có thể gây kích ứng da nhẹ, đặc biệt là ở vùng da bị mài mòn, nhưng nhìn chung các thành phần này không gây kích ứng ở nồng độ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Glyceryl monoesters không phải là chất gây mẫn cảm, ngoại trừ Glyceryl Rosinate và Hydrogenated Glyceryl Rosinate có thể chứa nhựa thông còn sót lại có thể gây ra phản ứng dị ứng. Những thành phần này không phải là chất nhạy quang. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp, tuy nhiên vẫn bị hạn chế sử dụng ở mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glyceryl Polyacrylate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glyceryl Polyacrylate"