Thành phần : Ethoxydiglycol

Ethoxydiglycol là chất lỏng trong suốt, gần như không màu, được sử dụng làm dung môi và chất làm giảm độ nhớt trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng Butylene Glycol, Hexylene Glycol, Ethoxydiglycol và Dipropylene Glycol an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Kết quả của các nghiên cứu độc tính đường miệng cấp tính, cận mãn tính và mãn tính cho thấy mức độ độc tính thấp đối với các glycol này. Tương tự như vậy, kết quả của các nghiên cứu về độc tính qua đường tiêm, đường hô hấp và độc tính trên da cấp tính và cận mãn tính cũng hỗ trợ cho mức độ độc tính thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethoxydiglycol" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ethoxydiglycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ethoxydiglycol"