Thành phần : disodium edetate

EDTA (ethylenediaminetetraacetic axit) là một tác nhân chelating. Disodium EDTA và các thành phần liên quan liên kết với các ion kim loại làm bất hoạt chúng. Sự liên kết của các ion kim loại giúp ngăn ngừa sự xuống cấp của mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nó cũng giúp duy trì độ trong, bảo vệ các hợp chất, tạo hương thơm và ngăn ngừa ôi thiu. Đánh giá an toàn của CIR: EDTA và các thành phần liên quan ở nồng độ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những thành phần này không phải là chất gây ung thư. Do các thành phần này liên kết với các kim loại cần thiết cho quá trình phân chia tế bào bình thường nên một số nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất này gây đột biến yếu. CIR đã tiến hành đánh giá mức độ phơi nhiễm giả định có 25% EDTA trong một sản phẩm. Liều tính toán của EDTA thông qua việc hít phải sản phẩm khí dung dựa trên đánh giá này không gây lo ngại về tác dụng phụ của EDTA hoặc muối của nó trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân có thể được hít vào.

Thông tin cơ bản về thành phần "disodium edetate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "disodium edetate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "disodium edetate"