Thành phần : Curcuma Longa Root Oil

Curcuma Longa Root Oil là dầu thu được từ rễ của cây nghệ. Nghệ hay nghệ nhà, nghệ ta, khương hoàng (danh pháp hai phần: Curcuma longa) là cây thân thảo lâu năm thuộc họ Gừng. Các thành phần hóa học quan trọng nhất của nghệ là một nhóm các hợp chất được gọi là curcuminoid, trong đó bao gồm curcumin (diferuloylmethane), demethoxycurcumin, và bisdemethoxycurcumin. Ngoài ra còn có các loại tinh dầu quan trọng khác như turmerone, atlantone, và zingiberene. Một số thành phần khác là các loại đường, protein và nhựa. Một số nghiên cứu cho thấy dầu từ rễ cây nghệ đóng vai trò là hương liệu và là chất dưỡng da. Hiện tại EWG và hội đồng chuyên gia CIR chưa có đánh giá chính thức về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Curcuma Longa Root Oil" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Curcuma Longa Root Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Curcuma Longa Root Oil"