Thành phần : Cetyl PEG PPG-10 1 Dimethicone

Cetyl PEG PPG-10 1 Dimethicone hay còn gọi là Cetyl Dimethicone Copolyol, đây là chất nhũ hóa silicone giúp nước và dầu trộn lẫn với nhau. Đóng vai trò là nhũ hóa, chất hoạt động bề mặt/làm sạch. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cetyl PEG PPG-10 1 Dimethicone" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Cetyl PEG PPG-10 1 Dimethicone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cetyl PEG PPG-10 1 Dimethicone"