Thành phần : yomogi extract

yomogi extract hay Japanese mugwort extract là chiết xuất ngải cứu Nhật Bản thường được biết đến là có tính chất dưỡng ẩm và làm dịu. Hiện nay chưa có nhiều thông tin về thành phần này, hội đồng chuyên gia CIR và EWG cũng chưa có đánh giá chính thức về chất này.

Thông tin cơ bản về thành phần "yomogi extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "yomogi extract"