Thành phần : Whey

Whey hay váng sữa là phần có thể phân tán trong nước của sữa được tách ra khỏi sữa đông trong sản xuất phô mai. Theo thông tin từ INCI thì thành phần này có công dụng dưỡng da, còn EWG và hội đồng chuyên gia CIR thì chưa có đánh giá chính thức.

Thông tin cơ bản về thành phần "Whey" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Whey" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Whey"