Thành phần : VP Copolymer

VP Copolymer hay VA Copolymer là một loại bột màu trắng, chảy tự do, là một polymer vinyl tổng hợp bao gồm vinyl acetate và vinylpyrrolidone. VP/VA Copolymer giúp tóc giữ nếp bằng cách ức chế khả năng hấp thụ độ ẩm của tóc. VP/VA Copolymer khô lại để tạo thành một lớp phủ mỏng trên da, tóc hoặc móng tay. Nó cũng được sử dụng để giữ các thành phần của viên nén hoặc bánh và giúp phân phối hoặc ngăn chặn chất rắn không hòa tan trong chất lỏng. ội đồng chuyên gia CIR đã xem xét các nghiên cứu độc tính cấp tính qua đường miệng cho thấy độc tính thấp hoặc không có độc tính. Không có tác dụng nào được báo cáo trong các nghiên cứu mãn tính về đường miệng và đường hô hấp của VP/VA Copolymer. VP/VA Copolymer nhỏ vào mắt ở nồng độ từ 25% đến 50% trong cồn không tạo ra phản ứng kích ứng nghiêm trọng ở nồng độ cao hơn. VP/VA Copolymer không phải là chất gây mẫn cảm sau khi tiêm trong da. Các công thức chứa 1,75%, 4,0% và 5,0% VP/VA Copolymer không gây kích ứng trong các thử nghiệm miếng dán lâm sàng trong 24 giờ cũng như không có bất kỳ bằng chứng nào về sự mẫn cảm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "VP Copolymer" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "VP Copolymer"