Thành phần : Stearyl Behenate

Stearyl Behenate là chất rắn sáp và là este của Stearyl Alcohol và axit Behenic Acid, công dụng chính của thành phần này là làm mềm, điều hòa da. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng thành phần này an toàn để sử dụng làm thành phần mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Stearyl Behenate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Stearyl Behenate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Stearyl Behenate"