Thành phần : PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide

PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide là một lại polymer và đóng vai trò là chất nhũ hóa, chất hoạt động bề mặt hoặc là làm sạch, được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm. PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide là một loại surfactant, một chất giúp trộn các thành phần dầu và nước trong một công thức. PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm, như: dầu gội, dầu xả, xà phòng và các sản phẩm chăm sóc tóc. EWG cũng đánh giá thành phần này an toàn đối với sức khỏe, không phải chất gây ung thư và cũng không ảnh hưởng đến nội tiết hay sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide"