Thành phần : potassium cocoyl glutamate

potassium cocoyl glutamate là một hỗn hợp muối kali của amit axit dừa của axit glutamic. Công dụng của thành phần này là dưỡng tóc, chất hoạt động bề mặt. Hội thảo kết luận rằng 115 axit amin alkyl amit trong đó có potassium cocoyl glutamate là an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ trong mỹ phẩm, khi được bào chế là không kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "potassium cocoyl glutamate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "potassium cocoyl glutamate"