Thành phần : Phosphoric Acid

Phosphoric Acid có dạng chất rắn màu trắng hoặc chất lỏng nhớt, không màu.Axit photphoric, còn được gọi là axit orthophotphoric, thường được tìm thấy trong cola và được sử dụng để axit hóa thực phẩm, nơi nó mang lại hương vị thơm. Phosphoric Acid được sử dụng để kiểm soát độ pH của mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã xem xét tính an toàn của Axit Phosphoric và xác định rằng nó được Công nhận Thường là An toàn (GRAS) như một chất thực phẩm đa năng. Phosphoric Acid cũng được phép sử dụng như một chất phụ gia thực phẩm gián tiếp. Nó có thể được sử dụng như một chất bổ trợ và hỗ trợ sản xuất để biến đổi tinh bột để sử dụng trong bao bì thực phẩm.Ủy ban chọn lọc của FDA về các chất GRAS (SCOGS) đã kết luận rằng không có bằng chứng nào trong thông tin hiện có về Axit photphoric chứng minh hoặc gợi ý cơ sở hợp lý để nghi ngờ, mối nguy hiểm đối với công chúng khi nó được sử dụng ở mức hiện tại hoặc có thể. được kỳ vọng một cách hợp lý trong tương lai.

Thông tin cơ bản về thành phần "Phosphoric Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Phosphoric Acid"