Thành phần : PEG-6 Caprylic Glycerides

PEG-6 Caprylic Glycerides là một dẫn xuất polyethylen glycol của hỗn hợp mono-, di- và triglyceride của axit caprylic và capric với trung bình 6 mol ethylene oxide. Đây là một chất lỏng ưa nước hòa tan rõ ràng trong dung dịch chất hoạt động bề mặt có nước, có thể hòa tan dầu và các thành phần hòa tan trong dầu và mang lại cảm giác dễ chịu cho da. Nó là một thành phần phổ biến trong nước tẩy trang micellar. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận PEG-6 Caprylic Glycerides an toàn trong mỹ phẩm trong thực tế hiện nay sử dụng và nồng độ khi được bào chế là không khó chịu…

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-6 Caprylic Glycerides" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-6 Caprylic Glycerides"