Thành phần : PEG-6 Caprylic Capric Glycerides

PEG-6 Caprylic Capric Glycerides là một dẫn xuất polyetylen glycol của hỗn hợp mono-, di- và triglyceride của axit caprylic và capric với trung bình 6 mol ethylene oxide. Một chất lỏng ưa nước hòa tan rõ ràng trong dung dịch chất hoạt động bề mặt có nước, có thể hòa tan dầu và các thành phần hòa tan trong dầu và mang lại cảm giác dễ chịu cho da. Nó là một thành phần phổ biến trong nước tẩy trang micellar. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-6 Caprylic Capric Glycerides" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-6 Caprylic Capric Glycerides"