Thành phần : PEG-40 Stearate

PEG-40 Stearate là một loại polymer tổng hợp bao gồm PEG (polyethylene glycol) và axit stearic, một loại axit béo tự nhiên. Do có PEG, thành phần này có thể chứa các tạp chất sản xuất có khả năng gây độc hại như 1,4-dioxane. Đây là một chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa ưa nước phổ biến giúp giữ cho nước và dầu trộn lẫn với nhau một cách độc đáo. Đánh giá An toàn CIR: Các nghiên cứu nhiều thế hệ về PEG-8 và -40 Stearate đều cho kết quả âm tính đối với các tác động lên sinh sản. PEG-8, -40 và -100 Stearate không tạo ra thay đổi đáng kể nào về tốc độ tăng trưởng, quan sát mô bệnh học hoặc giá trị huyết học trong các nghiên cứu cho ăn dài hạn. Các nghiên cứu lâm sàng về PEG Stearate chỉ ra rằng các thành phần này không phải là chất gây kích ứng hay chất nhạy cảm ở nồng độ 25% hoặc cao hơn. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-40 Stearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-40 Stearate"