Thành phần : PEG-150

PEG-150 là một polymer của ethylene oxide. Công dụng của thành phần này là liên kết, giữ ẩm, dung môi. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép Triethylene Glycol được sử dụng làm phụ gia thực phẩm gián tiếp trong chất kết dính, polyme và là một thành phần của lớp phủ tiếp xúc với thực phẩm. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng nhìn chung, các thành phần polyetylen glycol (PEG) có mức độ độc tính qua đường miệng và da thấp. PEG gây kích ứng tối thiểu cho da người và không gây mẫn cảm. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng PEG không gây đột biến hoặc gây ung thư. Dữ liệu về độ thẩm thấu bổ sung được xem xét trong lần đánh giá CIR thứ hai đối với các thành phần PEG chỉ ra rằng độ thẩm thấu chỉ tăng lên đáng kể khi cả lớp trên cùng và lớp bên dưới của da đều bị tổn thương nghiêm trọng, xảy ra ở bỏng độ hai và độ ba. Dựa trên thông tin mới này, Chuyên gia CIR kết luận rằng các thành phần PEG an toàn để sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-150" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-150" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-150"