Thành phần : Jasminum Officinale Extract

Jasminum Officinale Extract là chiết xuất của toàn bộ cây hoa nhài. Nhài thuốc hay còn gọi hoa tố phương là một loài thực vật có hoa thuộc chi Nhài. Công dụng của thành phần này là dưỡng ẩm, dưỡng da, làm dịu. EWG đánh giá thành phần này một chất có khả năng gây kích ứng cao nên được xếp với nhóm chất hạn chế sử dụng mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Jasminum Officinale Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Jasminum Officinale Extract"