Thành phần : Ethoxy Diglycol

Ethoxy Diglycol là một chất lỏng không mùi dễ chịu được sử dụng chủ yếu như một chất hòa tan vượt trội và tăng cường hiệu quả cho các hoạt chất mỹ phẩm như vitamin C chăm sóc da, DHA hoạt chất tự nhuộm da hoặc tiêu chuẩn vàng chống mụn trứng cá, benzoyl peroxide. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc tóc, nơi nó mang lại màu sắc lâu dài và đồng đều hơn. Theo một nhà sản xuất, nó thậm chí có thể ngăn chặn sự hình thành của tóc chẻ ngọn. Công dụng của thành phần này còn là dung môi, chất dưỡng ẩm/chất làm ẩm. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng Ethoxydiglycol an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethoxy Diglycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ethoxy Diglycol"