Thành phần : EDTA Disodium

EDTA Disodium là một thành phần trợ giúp phổ biến giúp sản phẩm luôn đẹp và ổn định trong thời gian dài hơn. Chất này có thể trung hòa các ion kim loại trong công thức (thường đi vào đó từ nước) nếu không sẽ gây ra một số thay đổi xấu cho kết cấu sản phẩm. Nó thường được sử dụng với số lượng nhỏ, khoảng 0,1% hoặc ít hơn. Disodium EDTA và các thành phần liên quan liên kết với các ion kim loại làm bất hoạt chúng. Sự liên kết của các ion kim loại giúp ngăn ngừa sự xuống cấp của mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nó cũng giúp duy trì độ trong, bảo vệ các hợp chất tạo hương thơm và ngăn ngừa ôi thiu. Đánh giá an toàn của CIR: EDTA và các thành phần liên quan ở nồng độ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những thành phần này không phải là chất gây ung thư. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "EDTA Disodium" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "EDTA Disodium"