Thành phần : Corylus Americana Seed Oil

Corylus Americana Seed Oil là dầu chiết xuất từ hạt của cây phỉ. Corylus americana là một loài thực vật có hoa trong họ Betulaceae. Phân tích dầu hạt từ một loài đã xác định Axit Oleic, Axit Palmitoleic, Axit Linoleic, Axit Eicosaenoic, Axit Docosenoic, Axit Eicosanoic, Axit Palmitic, Axit Linolenic, Axit Stearic và Axit Tetraeicosanoic. Tuy nhiên, có rất ít thông tin để mô tả các chất chiết xuất. Hiện nay chức năng của thành phần này chỉ được ghi nhận là chất dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Corylus Americana Seed Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Corylus Americana Seed Oil"