Thành phần : C15-19 Alkane

C15-C19 Alkane là hỗn hợp các ankan với 15 đến 19 nguyên tử carbon trong chuỗi alkyl. Trong mỹ phẩm thành phần này được sử dụng như một loại dung môi. Theo EWG mặc dù đây không phải là chất gây kích ứng, gây ảnh hưởng đến sinh sản nội tiết hoặc có khả năng gây ung thư nhưng vẫn bị hạn chế sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Thông tin cơ bản về thành phần "C15-19 Alkane" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "C15-19 Alkane" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "C15-19 Alkane"