Thành phần : C10-18 Triglycerides

C10-18 Triglyceride là một triester của glycerin và hỗn hợp các axit béo Chainc10-18 bình thường và phân nhánh. Thành phần này xuất hiện khá nhiều trong các sản phẩm makeup và chăm sóc cá nhân với công dụng là làm mềm da, dung môi, chất dưỡng da. EWG đã xem xét việc sử dụng thành phần này trong công thức sản phẩm và nhận thấy nó không gây ra mối lo ngại đáng kể nào về sức khỏe.

Thông tin cơ bản về thành phần "C10-18 Triglycerides" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "C10-18 Triglycerides" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "C10-18 Triglycerides"