Thành phần : Tyrosine

Tyrosine là một amino acid. Các axit amin alpha là các khối xây dựng của protein. Cấu trúc của tất cả các axit amin alpha bao gồm một axit cacboxylic có nhóm amin (NH2) trên cacbon liền kề. 20 axit amin phổ biến nhất được tìm thấy trong protein là: Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamic Acid, Glutamine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine và valin. Các axit amin và muối đơn giản của axit amin, chẳng hạn như Arginine HCl, Canxi Aspartate, Canxi Glycinate, Cysteine HCl, Dipotassium Aspartate, Histidine HCl, Lysine HCl, Magiê Aspartate, Magiê Glycinate, Kali Aspartate, Natri Aspartate, Natri Glutamate và Natri Glycinate có thể được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Sự hiện diện bình thường của các thành phần này trong cơ thể và việc sử dụng chúng làm phụ gia thực phẩm trực tiếp khiến Hội đồng chuyên gia CIR chỉ tập trung xem xét dữ liệu kích ứng và mẫn cảm da. Dữ liệu da liễu về các sản phẩm có chứa các thành phần này chỉ ra rằng các axit amin không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Tyrosine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Tyrosine"