Thành phần : Sodium Phosphate

Sodium Phosphate là muối vô cơ, xuất hiện dưới dạng chất rắn kết tinh màu trắng, có chức năng như chất đệm. Natri Phosphate và Disodium Phosphate có thể được sử dụng trong một số loại thuốc nhuận tràng, đặc biệt là những loại dùng để làm sạch ruột trước các thủ thuật chẩn đoán chẳng hạn như nội soi. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng 31 thành phần trong đó có Sodium Phosphate là an toàn khi được bào chế để không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Phosphate"