Thành phần : Polyglyceryl-10 Stearate

Polyglyceryl-10 Stearate là một este của axit stearic và Polyglycerin-10. Một thành phần gốc thực vật, không chứa PEG có nhiệm vụ giúp nước và dầu trộn đều với nhau (chất nhũ hóa). Nó được tạo ra bằng cách gắn mười phân tử glycerin ưa nước với axit béo ưa dầu, axit stearic. Kết quả là tạo ra một phân tử ưa nước và một phần ưa dầu, tạo ra nhũ tương ổn định và mịn đồng thời cũng rất đẹp về mặt thẩm mỹ. Nó cũng có một số lợi ích giữ ẩm và làm mềm cho da và tóc. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng chất béo 274 polyglyceryl este axit bao gồm Polyglyceryl‐ 10 stearat là an toàn trong mỹ phẩm hiện nay thực hành sử dụng và nồng độ được mô tả trong an toàn này đánh giá khi được bào chế là không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyglyceryl-10 Stearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyglyceryl-10 Stearate"