Thành phần : PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate

PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate là tetraester của axit stearic và là ether của pentaerythritol, với trung bình 150 chất tương đương ethylene oxide. PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate có chức năng như là một tính chất làm tăng độ nhớt trong các sản phẩm mỹ phẩm. Hội đồng chuyên gia CiR đã đánh giá dữ liệu khoa học hiện có và kết luận rằng PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate hiện tại an toàn thực hành sử dụng và nồng độ trong mỹ phẩm. Sau khi xem xét kích thước lớn của phân tử PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate, Hội đồng chuyên gia đã đồng ý rằng sự hấp thụ qua da không được mong đợi. Điều này, kết hợp với dữ liệu chứng minh khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến vật liệu di truyền (nghĩa là độc tính gen), kích ứng da và phản ứng dị ứng da, đã cung cấp cho Hội đồng chuyên gia đủ bằng chứng để đưa ra đánh giá tích cực về độ an toàn của PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate. Hội đồng chuyên gia đã đánh giá khả năng có một lượng nhỏ ethylene oxide và 1,4-dioxane (cả hai đều là sản phẩm phụ của quá trình ethoxyl hóa và là chất gây ung thư động vật đã biết) trong các sản phẩm có chứa PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate. Hội đồng chuyên gia lưu ý rằng những lo ngại về những tạp chất này trong các sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm là không có cơ sở. Ngoài ra, FDA tuyên bố rằng lượng 1,4-dioxane nhỏ như vậy còn sót lại trong một số sản phẩm mỹ phẩm không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate"