Thành phần : Oryza Sativa Bran Oil

Oryza Sativa (Rice) Bran Oil là một loại dầu được chiết xuất từ cám gạo, các bộ phận khác nhau của gạo như Bột mầm Oryza Sativa và Cám Oryza Sativa, cũng như các thành phần biệt lập như Tinh bột Oryza Sativa, Protein gạo thủy phân và Protein cám gạo thủy phân. Chức năng chính cuae thành phần này là một chất điều hòa da. Thông tin về phytosterol gamma-oryzanol, được tìm thấy trong gạo được đưa vào trong báo cáo CIR. Để thuận tiện cho việc xem xét, các thành phần có nguồn gốc từ gạo được xếp vào bốn nhóm, dầu, axit béo và sáp; phần chiết; cám, tinh bột và bột; và protein. Dữ liệu hiện có, bao gồm các xét nghiệm kích ứng và mẫn cảm da cũng như nghiên cứu khả năng gây đột biến không cho thấy bất kỳ độc tính nào của dầu. Hội đồng chuyên gia CIR cũng lưu ý rằng thành phần axit béo của các thành phần trong nhóm dầu, axit béo và sáp đã được xác định là an toàn. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng một lượng nhỏ thuốc trừ sâu và biphenyl polychlorin hóa (PCB) đã được báo cáo trong Dầu cám gạo được sử dụng để nấu ăn. Họ chỉ ra rằng thuốc trừ sâu và PCB không được vượt quá mức báo cáo hiện tại đối với các thành phần có nguồn gốc từ gạo trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Oryza Sativa Bran Oil" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Oryza Sativa Bran Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Oryza Sativa Bran Oil"