Thành phần : Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate

Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate là một hợp chất amoni bậc bốn. Có khá ít nghiên cứu được thực hiện về chất này. Được sử dụng chủ yếu với vai trò cấp ẩm và chất tạo màng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate"