Thành phần : Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA

Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA là một phân tử ceramide mô phỏng sinh học được khẳng định là có hiệu quả tương tự như ceramide 3 trong việc giữ ẩm cho da và giúp hàng rào chức năng hoạt động. Ưu điểm của Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA là điểm nóng chảy thấp hơn và do đó dễ tạo công thức hơn và có mức giá tốt hơn so với ceramide thực. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA"