Thành phần : Cyanocobalamin

Cyanocobalamin là một dạng vitamin B12 được sản xuất để điều trị chứng thiếu vitamin B12. Theo Văn phòng bổ sung chế độ ăn uống của Viện Y tế Quốc gia, vitamin B12 tự nhiên tồn tại ở một số dạng và chứa coban khoáng chất, vì vậy các hợp chất có hoạt tính vitamin B12 được gọi chung là ‘cobalamin’. Cyanocobalamin là một dạng tổng hợp của vitamin B12 thường được tìm thấy trong các chất bổ sung chế độ ăn uống và thuốc theo toa. Sau khi ăn vào, cyanocobalamin được chuyển đổi trong cơ thể thành các dạng Vitamin B12 hoạt động. Trong mỹ phẩm thành phần này có công dụng dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cyanocobalamin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cyanocobalamin"